В ТАЗИ ДУХОВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА НАУЧИТЕ:
 • от какво всъщност е съставена материя и цялата Вселена;
 • тялото – това не е цялата човешка конструкция;
 • защо живее човек, какъв е смисъла на неговото съществуване;
 • за първи път в света е заснета човешката душа и вие ще я видите;
 • какво се случва с човека след смъртта на неговото физическо тяло, какво означава „вечен живот“ и „духовно освобождение“ и как може да бъде достигнато в един човешки живот;
 • какво се случва с Личностите на починалите хора;
 • защо възникват трудностите и проблемите;
 • как да се достигне до тайната на взаимоотношенията;
 • как може да се повлияе на събитията, които се случват с вас. И следователно как може да промените своето бъдеще;
 • в действителност човек е способен да живее стотици години, без да старее;
 • как да се различават знаците с позитивно и негативно въздействие;
 • сензации във физиката, психологията, медицината, археологията и други науки;
 • какви доказателства и аргументи има в полза на тезата, че нашия свят има изкуствен произход;
 • шокиращата истина за съвременните политически и религиозни системи;
 • какво е необходимо, за да развиете своите феноменални способности;
 • как да приближим настъпването на „Златния Век“ за който хората от толкова време мечтаят;
 • какви тайни са били известни на древните цивилизации;
 • истинското разбиране на взаимоотношенията между мъжа и жената, брака, както и смисъла на възпитанието на децата.

И това далеч не са всички знания, скривани век подир век от всички нас! Ще научите също така, с каква доминиращата в обществото ценностна система живеем и каква е цената на нашето внимание към една или друга информация.

ОТЗИВИТЕ НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ